English
Apr 29

Modiwl e-ddysgu Gofalwyr Ifanc yn ddiweddar

Mae Cynghorau Caerdydd a’r Fro wedi lansio modiwl e-ddysgu Gofalwyr Ifanc yn ddiweddar!

Mae’r modiwl hwn yn gyfle i gynyddu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o Ofalwyr Ifanc a’u hanghenion. Bydd hefyd yn eich helpu i adeiladu dealltwriaeth o’r gwasanaethau sydd ar gael i weithwyr proffesiynol, teuluoedd a Gofalwyr Ifanc yng Nghaerdydd.

Mae’r ddolen ar gael yma: https://cardiff.learningpool.com/course/view.php?id=488

Dylai’r modiwl gymryd tua 15-20 munud i’w gwblhau.

I gael mynediad i’r modiwl hwn, bydd angen cyfrif Cronfa Ddysgu arnoch. Os nad oes gennych un, cysylltwch â: PDGGC@caerdydd.gov.uk

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd