English
May 16

Gofal Ail-alluogi

Mae gofal ail-alluogi yn fath arbennig o Ofal Cartref lle bydd gweithwyr yn rhoi gofal dwys yn y cartref i oedolion. Mae’r gofalwr yn sicrhau bod yr unigolyn yn derbyn cymorth yn y modd gorau posib er mwyn bodloni eu hanghenion ac adfer eu hannibyniaeth yn dilyn cyfnod o salwch, anabledd neu adeg pan oedd hyder wedi ei golli.

Bydd gweithiwr ail-alluogi yn rhoi cymorth a chefnogaeth sy’n lleihau yn raddol er mwyn caniatáu i’r unigolyn adfer neu ddatblygu sgiliau byw o ddydd i ddydd. Mae hyn yn annog yr unigolyn i gadw eu hannibyniaeth a’u galluogi nhw i barhau i fyw yn eu cartref eu hunain. Bydd gweithwyr ail-alluogi yn gweithio i atal sefyllfa rhag gwaethygu ac i gefnogi llesiant unigolion.

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd