English
Apr 29

Cwrs ar ddefnyddio gwelyau a theclynnau codi’n ddiogelach

I unrhyw Rieni a Gofalwyr Anffurfiol/Di-dâl o Gaerdydd a Bro Morgannwg, mae Cyngor Caerdydd yn cynnal cwrs ar ddefnyddio gwelyau a theclynnau codi’n ddiogelach ar 18 Ebrill a chwrs ar Roi egwyddorion codi a chario’n ddiogelach a helpu unigolyn i sefyll a cherdded ar 11 Ebrill.

Bydd y ddau gwrs yn digwydd rhwng 10:00am a 1:30pm yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.

Cysylltwch â pdggc@caerdydd.gov.uk neu TWindels@Caerdydd.gov.uk i gadw eich lle ar gwrs, neu gallwch ffonio 02920 871111.

Mae gan ofalwyr ddewis i fynd i un sesiwn neu’r ddau ohonynt, yn dibynnu ar eu hanghenion. Mae gofalwyr sydd wedi mynd i sesiynau blaenorol wedi rhoi adborth cadarnhaol a theimlon nhw y byddai’n eu helpu yn eu rôl gofalu. Gellir cael manylion am gyrsiau tebyg ym Mro Morgannwg gan Dîm Un Fro (Cyswllt Un Fro), Ffôn: 01446 700111.

Sylwch na ddylid defnyddio’r sesiynau ymwybyddiaeth hyn yn rhagflaenydd ar gyfer rhyddhau cleifion mewnol o’r ysbyty.  Dylai teuluoedd cleifion mewnol y mae angen arweiniad codi a chario arnynt geisio cyngor gan therapydd galwedigaethol a ffisiotherapydd goruchwylio’r BIP.

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd