English
Apr 09

Dathlu rhagoriaeth mewn gofal

Ar ôl llwyddiant Digwyddiad Dathlu’r llynedd, bydd Partneriaeth y Gweithlu Rhanbarthol, ochr yn ochr â Choleg Caerdydd a’r Fro, yn cynnal ei thrydydd Digwyddiad Dathlu blynyddol ar 27 Tachwedd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro!

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi lanlwytho ffotograffau o fis Tachwedd i’w gyfrif Flickr yma:
https://www.flickr.com/photos/71532947@N07/albums/72157676342101378

Fel arfer, mae’r Digwyddiad yn gyfle i ddathlu’r arfer da a arddangosir ym mhob rhan o’r sector a llwyddiant y gweithwyr gofal sydd wedi ennill eu Cymwysterau’n ddiweddar.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu ein cefnogi ni ac ymuno â ni yn y digwyddiad – os hoffech chi ddod a’ch bod wedi ennill Diplomau FfCCh Lefelau 2, 3 a 5 neu’r Cymwysterau Sefydlu Gofal Cymdeithasol lefel 2 rhwng mis Mawrth 2018 a mis Ebrill 2019 dywedwch wrth eich rheolwr i gysylltu â pdggc@caerdydd.gov.uk.

Gobeithio eich gweld chi yno!

 

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd