English

Gweithio mewn Partneriaeth Gweithio ledled Caerdydd a Bro Morgannwg i ddatblygu gweithlu gofal effeithiol a chynaliadwy ar gyfer y rhanbarth. Ynghylch y bartneriaeth Gyrfa yn y maes Gofal Dysgwch am yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer gyrfa yn y maes gofal. Manteisiwch ar gyfleoedd i weithio gyda phobl ifanc, pobl hŷn a phobl ag anableddau yng Nghaerdydd. Dechrau eich gyrfa Hyfforddiant am ddim Uwchsgilio eich staff Dysgwch am y cyfleoedd hyfforddiant sydd ar gael i ddatblygu eich gweithlu ac ysbrydoli eich staff. Hyfforddiant am ddim Deddfwriaeth

Newyddion a’r Diweddaraf

Digwyddiadau i ddod

No scheduled meetings
Rydw i’n chwilio am wybodaeth ynghylch

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd